top of page

Pracovní skupina pro turistický ruch

Aktualizováno: 22. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 21. ledna 2019


K bodu:

Vytvoření pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu


Zprávu zpracoval:    Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  vytvoření pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu.


ukládá - neukládá radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem podpory turistického ruchu


Důvodová zpráva:

Prachatice jsou krásné město s velkým potenciálem pro rozvoj turistického ruchu. Zachovalé historické centrum, město na historické Zlaté stezce obklopené přitažlivou přírodou, pod majestátním vrcholem Libína, v blízkosti Šumavského národního parku, Českého Krumlova a Lipna, v blízkosti hranic s Německem. Město ale ani stávající možnosti plně nevyužívá. Musíme umět tyto krásy návštěvníkům nabídnout. Potřebujeme proto profesionální propagaci, na které bude spolupracovat celý region.

Po vzoru velké části zahraničních měst je třeba prověřit možnosti vzniku městského kempu, který by v budoucnu doplnil nabídku ubytování ve městě. Je třeba využít stávající kulturního bohatství - např. zpřístupnění kostela sv. Petra a Pavla.

Velmi důležitá je ale profesionální propagace s tématy historického architektonického dědictví, kultury, sportu, gastronomie. Jednotná kvalitně zpracovaná propagace ve všech formách, jak tištěné podobě, webových stránkách, Facebooku, Instagramu, aktualizovaná ve spolupráci se všemi subjekty v daném oboru.


 

ZÁPIS č. 3

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 21.1.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 11

Vytvoření pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 071/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (8/0/10)

schvaluje - vytvoření pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu.

ukládá - Radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem podpory turistického ruchu


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.

Comments


bottom of page