top of page

Prezentace městského architekta a představení jeho vize vývoje města

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, dne 7.10.2020


K bodu:

Prezentace městského architekta a představení jeho vize vývoje města


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


pověřuje - nepověřuje starostu města zorganizováním prezentace městského architekta před městským zastupitelstvem a představení jeho vize vývoje města v termínu do konce měsíce listopadu 2020.


Důvodová zpráva:


Město Prachatice zaměstnává jako odborného konzultanta městského architekta. Přestože městský architekt vykonává svoji funkci od počátku roku, jeho činnost není širší veřejnosti ani zastupitelům příliš známa, doposud zastupitelům nepředstavil svoje představy o vývoji města, není přítomen jednáním zastupitelstva ani jednotlivým komisím.

Pokud má mít funkce městského architekta smysl, je jeho spolupráce bezpodmínečně nutná se všemi významnými subjekty města, komise rady a zastupitelstvo patří k těm nejdůležitějším.

 

ZÁPIS č. 15

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 7.10.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 8

Prezentace městského architekta a představení jeho vize vývoje města - doplněno

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

PaedDr. Jan Klimeš - navrhl úpravu usnesení o kterém se následně hlasovalo a bylo přijato.


USNESENÍ č. 335/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (15/0/1)


pověřuje - starostu města zorganizováním prezentace městského architekta před městským zastupitelstvem a představení jeho vize vývoje města v termínu do konce měsíce prosince 2020

Comments


bottom of page