top of page

Revokace usnesení Rady města Prachatice č. 2235/2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , ze dne 29.9.2021


K bodu:

Revokace usnesení Rady města Prachatice č. 2235/2021 ze dne 20. 7. 2021


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


revokuje - usnesení Rady města Prachatice č. 2235/2021 ze dne 20. 7. 2021


ukládá - radě města zrušit podání výpovědi společnosti K&K Trading CZ s.r.o. (IČ 29012406) se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 13000, z nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, nacházející se na adrese Velké nám. čp. 8


Důvodová zpráva:


Prachatice se již delší dobu potýkají s odlivem obyvatel a odumíráním centra města. Velké množství městských nebytových prostorů v současné době zeje prázdnotou. Podnikatelům se v centru nedaří a nic nenasvědčuje tomu, že se situace začne v brzké době měnit. Proto by se Město Prachatice mělo snažit nastolit pro místní podnikatele vstřícné podmínky alespoň tak, aby se nabídka prázdných nebytových prostorů nadále nerozšiřovala. Snaha o udržení současných nájemníků by pak měla být samozřejmostí.


Společnost K&K TRADING CZ s.r.o. provozuje v Prachaticích osm let službu thajských masáží na adrese Velké nám. čp. 8. Po celou tuto dobu platila řádně nájem, nikdy neměla vůči městu dluh a dokonce svou investicí v řádu 380 000 Kč pronajímaný prostor zhodnotila (viz fotografie v příloze). Navíc se jedná o vyhledávanou službu nejen pro turisty, ale zejména službu, jež je velmi žádaná místními občany, které jako radní a zastupitelé zastupujeme.


Bohužel výše zmíněná společnost obdržela od rady města dne 20. 7. 2021 výpověď z nájmu. S okolnostmi této skutečnosti nás blíže seznamuje jednatel společnosti ing. Tomáš Koška (jeho dopis je ke zprávě přiložen). Navrhujeme proto, aby bylo  rozhodnutí Rady města Prachatice přehodnoceno a výpověď z nájmu byla stažena.

 

ZÁPIS č. 21

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.9.2021,

konaného od 13,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 10

Revokace usnesení Rady města Prachatice č. 2235/2021 ze dne 20. 7. 2021

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská


USNESENÍ č. 495/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/9)


revokuje - usnesení Rady města Prachatice č. 2235/2021 ze dne 20. 7. 2021


ukládá - radě města zrušit podání výpovědi společnosti K&K Trading CZ s.r.o. (IČ 29012406) se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, 13000, z nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, nacházející se na adrese Velké nám. čp. 8.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Comments


bottom of page