top of page

Rozšíření sběrného dvora o re-use centrum

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne  10. února 2021


K bodu:

Rozšíření sběrného dvora o re-use centrum


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ Barbora Koritenská

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


pověřuje-nepověřuje ​​ Odbor životního prostředí MÚ Prachatice prověřením možnosti vytvoření re-use centra v areálu sběrného dvora


Důvodová zpráva:


Re-use centra jsou místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Legislativně se tak liší od sběrných dvorů, kam patří pouze odpad.


Nyní ve sběrných dvorech končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, elektroniky, ale i dalších věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Jen málokdy se všechny tyto předměty dostanou k recyklaci a končí tak na skládce nebo ve spalovně. Re-use centra se zaměřují na prevenci vzniku odpadu a fungují na jednoduchém principu. Jejich posláním je motivovat občany, aby nepotřebné funkční věci ze svých domácností místo vyhození darovali centru, kde si je další lidé mohou (za dobrovolný příspěvek) převzít a nadále je využívat.


Opětovné využití toho, co bychom jinak vyhodili, snižuje náklady na případné odstraňování odpadů. Z environmentálních aspektů je na místě zmínit naplňování legislativních požadavků MŽP v rámci předcházení vzniku odpadu, ale také zvyšování společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vytváření funkční alternativy k nadměrné produkci odpadu.


Co v re-use centru můžete odevzdat?


• nábytek

• zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)

• obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče

• hračky, sportovní vybavení

• knihy, časopisy


Re-use centrum by se nevztahovalo na předměty drobné elektroniky, domácí elektroniky, pracovní elektrické nástroje ani jiná elektrozařízení, oblečení, věci osobního použití, stavební materiály. 

Vybrané peníze mohou být investovány například do veřejné zeleně města Prachatice, na výsadbu květin či na dobročinné účely (charita).


Příklady a možnosti využití budou představeny v prezentaci na zasedání zastupitelstva.

 

ZÁPIS č. 17

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.2.2021,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 11

Rozšíření sběrného dvora o re-use centrum

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská

Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská - oznámila špatné odhlasování u tohoto bodu a požádal o jeho přepsání.


USNESENÍ č. 392/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/0/11)

pověřuje - Odbor životního prostředí MÚ Prachatice prověřením možnosti vytvoření re-use centra v areálu sběrného dvora


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Commentaires


bottom of page