top of page

Vyhodnocení provozu „chytrých“ odpadkových košů Bigbell na tříděný odpad

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Žádost o informaci ohledně vyhodnocení provozu „chytrých“ odpadkových košů Bigbell na tříděný odpad v jednotlivých lokalitách.


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Žádost o informaci:


Žádost o informaci ohledně vyhodnocení provozu „chytrých“ odpadkových košů Bigbell na tříděný odpad v jednotlivých lokalitách.


Důvodová zpráva:


V březnu 2018 byly instalovány na deseti místech v centru města „chytré“ koše Bigbell na tříděný odpad, vždy dvě nádoby, jedna ke sběru plastů a druhá ke sběru papíru. „Koše jsou napojeny na dispečink, čímž poskytují v reálném čase informace o míře zaplnění a obsluha ví, kdy je který koš plný a připraven k výsypu, což umožňuje efektivní plánování svozu.“ Viz www.prachatice.eu


Žádáme o informaci ohledně frekvence vyvážení jednotlivých lokalit a výsledné vyhodnocení výběru lokality.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 5

Žádost o informaci ohledně vyhodnocení provozu „chytrých“ odpadkových košů Bigbell na tříděný odpad v jednotlivých lokalitách.


Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo a byl přijat.


USNESENÍ č. 120/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (20/0/0)


souhlasí - s předloženou informací ohledně vyhodnocení provozu "chytrých" odpadkových košů Bigbell na tříděný odpad v jednotlivých lokalitách.

Comments


bottom of page