top of page

Zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 8.7.2020


K bodu:

Zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat studii křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků.


Důvodová zpráva:


Křížení pěší trasy v lokalitě u Feferských rybníků se silnicí II/141 je nebezpečným místem. Jedná se o místo s velkou frekvencí automobilové dopravy ve složitých podmínkách se špatnou přehledností. V místě došlo již k více dopravním nehodám (zatím patrně ne v souvislosti s pěším křížením).

V daném místě je pěší trasa součástí Zážitkové cesty víly Majolenky, křížení s komunikací II/141, ale není nijak řešeno.


Zpracování studie ze strany města může být prvním krokem, pokud vedení města nevyvine tlak na SÚS, aby tento krok realizovalo samo.

 

ZÁPIS č. 14

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.7.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 10

Zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 311/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (15/0/3)


schvaluje - zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků


ukládá - radě města Prachatice zadat studii křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Feferských rybníků.Kommentare


bottom of page