top of page

Zadání studie proveditelnosti vybudování městského campingu

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie proveditelnosti vybudování městského campingu


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje zadání studie proveditelnosti vybudování městského campingu


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti vybudování městského campingu.

Důvodová zpráva:


Prachatice jsou krásné město s velkým potenciálem pro rozvoj turistického ruchu. Zachovalé historické centrum, město na historické Zlaté stezce obklopené přitažlivou přírodou, pod majestátním vrcholem Libína, v blízkosti Šumavského národního parku, Českého Krumlova a Lipna, v blízkosti hranic s Německem.

Město ale ani stávající možnosti plně nevyužívá. Jednou z možností rozšíření nabídky pobytu ve městě zvýšení příjmů z turistického ruchu je provoz městského kempu. Po vzoru mnoha tuzemských i zahraničních měst je třeba prověřit možnosti vzniku městského kempu, který by v budoucnu v souladu s úkolem strategického plánu doplnil nabídku ubytování ve městě, prodloužil pobyt turistů a přispěl ke zvýšení příjmů z turistického ruchu.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 14

Zadání studie proveditelnosti vybudování městského campingu


Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo a byl přijat.


USNESENÍ č. 130/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (17/0/0)


souhlasí - s prověřením možnosti vybudování karavanového stání na území města Prachatice.

Comments


bottom of page