top of page

Zadání studie proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zadání studie proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.


ukládá - neukládá - radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.


Důvodová zpráva:


K významnému kulturnímu bohatství města Prachatice patří hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla.

Citováno z webových stránek města: „Založením románský, v současné podobě však raně gotický kostel sv. ap. Petra a Pavla z druhé poloviny 13. století s barokními úpravami, se nachází na městském hřbitově, mezi Prachaticemi a Starými Prachaticemi. Z Prachatic sem lze dojít Svatopetrskou cestou, lemovanou Božími mukami a výklenkovými kapličkami, která je součástí značené naučné stezky okolo města. Jeho vlastníkem je Město Prachatice.“


Kostel je významnou památkou, která však pro návštěvníky Prachatic není běžně ani v turistické sezoně přístupná. Jestliže je cílem přilákat do Prachatic návštěvníky a snažit se prodloužit dobu jejich pobytu, potom návštěva hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla do tohoto záměru zapadá. Obohacením může být pěší trasa z centra města přes Žižkovu skalku (přírodní památka ev. č. 1238 a krásný výhled na město) do kostela sv. Petra a Pavla.


Zabezpečení památky je možné různými způsoby (osobní dozor, brigádní způsob pro studenty nebo místní, omezený přístup pouze do části kostela, elektronické zabezpečení). Navrhujeme prověření náročnosti možných způsobů a způsob uvedení do provozu.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 13

Zadání studie proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.


USNESENÍ č. 129/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/0/13)


schvaluje - zadání studie proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.


ukládá - radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti zpřístupnění hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

Comments


bottom of page