top of page

Žádost o vypracování harmonogramu zahájení zástavby Pod Cvrčkovem

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Na jednání zastupitelstva 10.2.2021 jsme předkládali návrh „Vypracování a předložení harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem“ s pověřením rady města vypracováním a předložením harmonogramu zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem.


Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel. Tento jev má řadu objektivních a subjektivních příčin, jednou z nich je odliv obyvatel do okolních obcí z důvodu zájmu o bydlení v rodinném domě, když ve městě Prachaticích je dlouhodobě zásadní nedostatek parcel pro výstavbu RD.

Z důvodů nedostatku parcel navíc dochází k soukromým projektům zástaveb na pro město velmi nevhodných místech. Již 22.8.2015 zastupitelstvo města Prachatice po projednání a hlasování (18/0/1) schválilo návrh územní studie Prachatice – Pod Cvrčkovem, která byla pořízena na základě architektonicko - urbanistické soutěže "Zástavba území Pod Cvrčkovem v Prachaticích" již v roce 2013. V roce 2021 dojde k přemístění střelnice vylučující v části území novou zástavbu, zahájení výstavby by tak mělo být již v roce 2021 možné, pokud by ostatní podmínky pro výstavbu byly již připraveny. Kromě dílčích projektových prací ovšem území připraveno není a žádný harmonogram postupu prací a termín zahájení prodeje parcel doposud zveřejněn nebyl.


Náš návrh byl zamítnut s odůvodněním: Harmonogram zahájení zástavby ZTV Cvrčkov nelze vypracovat z následujících důvodů /stručně/:

1. Parcela 821/4 není v majetku města Prachatice

2. Není rozhodnuto, zda se realizace ZTV bude provádět developersky nebo vlastními silami městem

3. Není rozhodnuto o využití území v oblasti stávající střelnice po jejím přestěhování.


Naše vyjádření :


K bodu 1.

Na základě těchto informací jsme požádali dne 11.2.2021 pana starostu Malého o výpis kdy, s kým, jakým způsobem a s jakými výsledky bylo od roku 2013 s majiteli o získání pozemkové parcely KN č. 821/4 jednáno. Dne 9.3.2021 jsme obdrželi odpověď s jediným zápisem z jednání majiteli pozemku o možném prodeji ze dne 18.2.2021 !!!

Postup vedení města je učebnicovým příkladem toho, jak město není iniciátorem svého vývoje, ale v podstatě pasivním divákem bez schopností a ambicí aktivně řešit svůj rozvoj.

K rozhodnutí zástavby lokality Pod Cvrčkovem došlo minimálně již v roce 2013. Pokud by vedení města mělo zájem řešit vývoj města s výhledem do budoucnosti, koupě parcely by se aktivně vyřešila ještě dříve, než se její hodnota významně zvýšila zveřejněním záměru zástavby a následnými projekty. Jak z odpovědi pana starosty Malého vyplývá, tento problém se za celou dobu v podstatě nijak neřešil. Bytová situace a parcely pro výstavbu bytových domů jsou přitom dlouhodobě jedním ze základních problémů města.


K bodu 2.

Zvažovat dnes realizaci zástavby území developerem a v jakých podmínkách mělo být otázkou na samém počátku rozhodování, ne dnes, kdy uplynulo již mnoho let, do přípravy se vložily již nemalé finanční prostředky a přípravy parcel jsou v nedohlednu. Realizace developerem by navíc ohrozila kvalitu zástavby a veřejných prostor, zvýšila ceny parcel a snížila možný příjem města.


K bodu 3.

Pokud v letošním roce dojde k přestěhování střelnice, nejen, že již dávno mělo být rozhodnuto o využití lokality, měly být již hotové projekty tak, aby bylo možné okamžitě začít s realizací. Již dnes je pozdě. Stávající postup, kdy byl bez jakéhokoli smysluplného argumentu smeten ze stolu náš návrh ze dne 3.6.2020 na vytvoření pracovního týmu, který by za účasti zástupců politických subjektů, spolků a odborníků připravil návrhy na využití lokality střelnice, budí velikou pochybnost, zda stávající vedení je schopné jakékoli kvalitní návrhy připravit. Ze zkušeností jak jiných akcí tak výše uvedené přípravy zástavby ZTV Cvrčkov se téměř s jistotou dá říci, že toho samotné vedení města schopno není.Comments


bottom of page