top of page

Změna Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č.5/2018 o místních poplatcích

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Změna Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č.5/2018 o místních poplatcích


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje Změnu Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2018 o místních poplatcích


ukládá - neukládá radě města Prachatice připravit změnu Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2018 o místních poplatcích.

Důvodová zpráva:


Obecně závazná vyhláška města Prachatice o místních poplatcích č. 5 / 2018 v čl. 10 stanovuje sazby poplatku za zábor veřejného prostranství. V čl. 10 jsou stanoveny poplatky pro umístění prodejního zařízení v bodech

1a) stánkový prodej

1b) prodej vlastních výpěstků

1c) umístění předzahrádek.


V roce 2018 bylo vybráno v Prachaticích za pronájem veřejného prostranství pro stánkový prodej 28.490,- Kč (nezahrnuje městem pořádané akce jako např. Slavnosti Solné Zlaté stezky).

V roce 2018 bylo v Prachaticích za pronájem veřejného prostranství pro předzahrádky restaurací a vystavení zboží obchodů celkem vybráno 21.881,- Kč.


Předzahrádky před restauracemi a vystavení zboží před obchody přispívají k oživení města, příznivě ovlivňují pobyt lidí ve městě, přispívají k podpoře turistického ruchu. Stejně tak stánkový prodej a prodej výpěstků přispívají k živému obrazu města a delšímu pobytu lidí v ulicích, podpoře malých výrobců a pěstitelů. Finanční částka vybraná za zábor prostranství za stánkový prodej a předzahrádky je pro rozpočet města naprosto zanedbatelná (je m.j. nutné započíst navíc administraci výběru), pro jednotlivé prodejce a provozovatele se může jednat o rozhodující překážku, zda ulici oživit či nikoli. Současně prostředky vynakládané na poplatky mohou být po dohodě s provozovateli využity na kultivaci veřejného prostoru.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme zrušení poplatků v bodech 1a), 1b) a 1c) čl. 10 vyhlášky č.5/2018/.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 12

Změna Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č.5/2018 o místních poplatcích


Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 128/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (7/3/7)


schvaluje - změnu Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2018 o místních poplatcích.

ukládá - radě města Prachatice připravit změnu Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2018 o místních poplatcích.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo

Comentários


bottom of page