Program9_Pestujeme_konicky_b.jpg

Pro sport
a koníčky

Uvědomujeme si význam smysluplného trávení volného času. Proto chceme, aby město vytvářelo dobré podmínky pro pestré spektrum volnočasových aktivit. Jsme však skeptičtí k rozšiřování bazénu.

Sami dobře víme, jak je pro člověka důležitá seberealizace i mimo práci nebo školu.

Pestrá a kvalitní nabídka volnočasových aktivit je dobrou prevencí před vznikem sociálně patologických jevů a cestou k rozvoji a udržování mentální i fyzické kondice. Vážíme si proto všech lidí, kteří se na nabídce volnočasových aktivit podílejí, a chtěli bychom, aby jim město vycházelo vstříc.  

 

V oblasti sportu je dobrým podkladem pro další rozvoj dokument Plán rozvoje sportu města Prachatice, který letos vznikl. Z větších záměrů má do budoucna naši podporu nový skatepark. Naopak skeptičtí jsme k dalším fázím rozšíření plaveckého bazénu, které by navazovaly na současnou rekonstrukci. Pro tuto investici nám chybí propracovanější a přesvědčivější argumentace a především opora v dlouhodobé strategii rozvoje města.

 

Věříme, že jen s malými náklady by bylo možné s pomocí dobrovolníků dále revitalizovat prostor Škváráku - kromě kultivace zeleně se nabízí doplnění herních prvků pro děti, psí hřiště nebo veřejná ohniště. Ta mohou vzniknout i na dalších místech ve městě. Další hřiště pak také v osadách.

 

Současně s volnočasovými aktivitami chceme podporovat i projekty, které se věnují u dětí a mladistvých prevenci hrozeb, jako jsou drogy, šikana nebo kyberkriminalita. Nekompromisní postoj máme k hazardu - jsme pro jeho vytěsnění z města.


 

  • zintenzivnění spolupráce se sportovními kluby, oddíly a se zájmovými kroužky a jinými uskupeními, spravedlivé rozdělení podpory

  • nerozšiřování bazénu v dalších fázích po rekonstrukci

  • v dlouhodobém horizontu podpora nového skateparku

  • podpora investice do rozvoje cykloturistiky, přípravy na rozvoj elektrokol

  • podpora vzniku stezek pro horská kola (trailů se zázemím)

  • kultivace Škváráku v podobě extenzivního parku s prvky pro děti, psím hřištěm a veřejnými ohništi, realizované spolu s veřejností

  • veřejná ohniště na okraji města

  • zlepšování pěší prostupnosti z města do krajiny, propojení pěších tras okolo města

  • podpora projektů, které se věnují prevenci hrozeb u dětí a mladistvích (drogy, šikana, kyberkriminalita,...)

  • vytěsnění hazardu