Program9_S prirodou v souladu_b.jpg

S přírodou
v souladu

Prachatice jsou jedním z dílků celé civilizace, před kterou stojí globální problémy související s životním prostředím. Jejich tíha leží na nás všech. Město může hrát významnou úlohu ve vzdělávání. Důležitým tématem je pro nás také výsadba stromů a další zeleně nebo čistota Živného potoka.

V Prachaticích máme výjimečné centrum environmentální výchovy Dřípatka, které má se svou historií značné zásluhy na ekologickém vzdělání mnoha dětí nejen z našeho regionu. Zajištění jeho provozu v nových prostorách a podpora dalšího kvalitativního rozvoje jsou pro nás velmi důležité. Líbí se nám areál lesních her a přejeme si, aby vzdělávací funkci v budoucnu měl také Štěpánčin park, lesopark na Škváráku nebo území Šibeničního vrchu. Pestrost přírodních podmínek v Prachaticích a okolí může být zajímavým lákadlem i pro návštěvníky.

 

Ve městech je potřeba víc než kdy jindy pracovat s mikroklimatem a dešťovou vodou. Chceme se proto zasadit o výsadbu nových stromů. Samozřejmostí by podle nás měly být stromy na parkovištích a velkých zpevněných plochách, protože vrhají stín, zadržují vodu a celkově zlepšují mikroklima. Každý nový metr zpevněných ploch by měl vznikat s rozvahou a s nejlepším řešením zadržování dešťové vody. Je potřeba, aby město Prachatice mělo jasný a smysluplný plán obnovy a výsadby nové zeleně a aby průběžně uvolňovalo dostatečné finanční prostředky do péče o stávající zeleň. Chceme proto také iniciovat vypracování pasportu zeleně, který slouží k výkonu údržby, správy a evidence  zeleně ve městě.

 

Důležitá je pro nás také motivace občanů ke snižování produkce odpadů a jeho třídění. Prověříme možnost zavedení spravedlivějšího systému poplatků za odpad, který by zohledňoval množství vyprodukovaného odpadu.

 

Pozornost si podle nás zaslouží v neposlední řadě také Živný potok, který je dnes špatně přístupný a na území města dost znečištěný. Výzvou do budoucnosti je částečné odkrytí a revitalizace Fefrovského potoka. Nutností je vybudování chybějících čističek odpadních vod v osadách.

 

  • zajištění rozvoje environmentálního centra Dřípatka

  • podpora edukativních stezek a lokalit

  • stromy v ulicích a na parkovištích

  • snížení počtu květináčů - úspora do péče o ostatní zeleň

  • škvárák - extenzivní park vytvářený společně s obyvateli

  • Živný a Fefrovský potok - čistota vody a koryta, zlepšení přístupnosti, odkytí koryta

  • ČOV v osadách