top of page

17. jednání zastupitelstva města - naše návrhy

Aktualizováno: 24. 10. 2021

Jak je naším zvykem, i na další jednání zastupitelstva máme připravené některé body, které vycházejí ze strategického plánu a mohou pomoci v rozvoji města:


1/ VYPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ HARMONOGRAMU ZAHÁJENÍ ZÁSTAVBY V LOKALITĚ POD CVRČKOVEM (předkladatel: Jakub Nepustil)


Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel. Tento jev má řadu objektivních a subjektivních příčin, jednou z nich je odliv obyvatel do okolních obcí z důvodu zájmu o bydlení v rodinném domě, když ve městě Prachaticích je dlouhodobě zásadní nedostatek parcel pro výstavbu rodinných domů. Z důvodů nedostatku parcel navíc dochází k soukromým projektům zástaveb na pro město velmi nevhodných místech.

Již 22. 8. 2015 zastupitelstvo města Prachatice po projednání a hlasování (18/0/1) schválilo návrh územní studie Prachatice – Pod Cvrčkovem, která byla pořízena na základě architektonicko - urbanistické soutěže "Zástavba území Pod Cvrčkovem v Prachaticích" již v roce 2013. V roce 2021 dojde k přemístění střelnice vylučující v části území novou zástavbu, zahájení výstavby by tak mělo být již v roce 2021 možné, pokud by ostatní podmínky pro výstavbu byly již připraveny. Kromě dílčích projektových prací ovšem území připraveno není a žádný harmonogram postupu prací a termín zahájení prodeje parcel doposud zveřejněn nebyl. Proto jsme chtěli pověřit radu města vypracováním a zveřejněním harmonogramu prací k zahájení zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem. Bohužel byl náš návrh zamítnut.

Na jednání zastupitelstva jsme k návrhu obdrželi materiál, ve kterém jsou vyjmenovány důvody, proč harmonogram předložit nelze. V materiálu jsou tři důvody, z nichž dva by měly být právě tématem ke stanovení termínů v harmonogramu /rozhodnutí o zajištění developerem nebo městem a nejasné využití území přiléhající k areálu stávající střelnice/. Pouze jeden bod považujeme za objektivní (vlastnictví pozemkové parcely KN č. 821/4).

Proto zaslal předkladatel návrhu Jakub Nepustil ihned následující den po konání zasedání zastupitelstva dopis starostovi, ve kterém žádá výpis s daty kdy, s kým, jakým způsobem a s jakými výsledky bylo od roku 2013 s majiteli o získání pozemku jednáno. Na odpověď od pana starosty zatím čekáme.


2/ VYTVOŘENÍ RE-USE CENTRA (předkladatelka: Barbora Koritenská)


Re-use centra jsou místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Hlavním cílem zřízení takovýchto center je prevence vzniku odpadu, který je pro obce v rozpočtu častou ekonomickou zátěží. Re-use centrum může být příležitostí, jak nepotřebným, ale funkčním věcem najít druhý život. Předměty (nábytek, knížky, vybavení domácnosti, hračky, sportovní vybavení, ...) by byly k dispozici za symbolický příspěvek, který by následně mohl být investován například do veřejné zeleně města, na výsadbu květin či na dobročinné účely.


3/ PROJEDNÁNÍ MOŽNÉ VÝSTAVBY ZIMNÍHO STADIONU (předkladatel: Michal Piloušek)


Již od 80. letech mnoho politiků i nadšenců uvažovalo nad možností vybudovat v Prachaticích krytý zimní stadion. Většinou snaha skončila u vysokých investičních i provozních výdajích. V posledních letech se však situace zásadně změnila, a proto jsme si dovolili předložit několik podpůrných argumentů, které by měly přesvědčit zastupitele města o smysluplnosti tohoto návrhu.


Proč přicházíme s návrhem právě teď? Národní sportovní agentura v lednu spustila dotační program Standardizovaná infrastruktura. Po prostudování výzvy, osobní schůzce s představiteli Národní Sportovní Agentury a Českého hokejového svazu si dovolujeme tvrdit, že máme velkou šanci na tento dotační titul dosáhnout. Na stavbu krytého zimního stadionu je možné získat dotaci až 70%, maximálně pak 90 milionů korun. Tato dotace je bezprecedentní a nebude se pravděpodobně již opakovat. Vzhledem k výhodnosti se dá očekávat velký zájem obcí a je nutné v případě našeho zájmu jednat rychle.


Město Prachatice je největším okresním městem bez zimního stadionu v České republice. Z dostupných informací, které vychází z analýzy Českého svazu ledního hokeje, vyplývá, že mají Prachatice ideální polohu, co se týče spádové oblasti pro využití zimního stadionu. Hlavními uživateli nejsou jen hokejisté, ale bruslaři (veřejné bruslení, školní bruslení, škola bruslení pro amatéry) - a právě ti jsou dnes odkázáni jen na zamrzlé vodní plochy. I přesto se již nyní na Prachaticku a v okolí vyskytuje desítka amatérských hokejových týmů, které jezdí trénovat i hrát utkání do Strakonic a Vimperka.


V posledních desetiletích se zásadně změnily klimatické podmínky a již není reálné počítat dlouhodobým bruslením na venkovních plochách. To vede k tomu, že prachatické děti přestávají ovládat bruslení jako základní sportovní dovednost. Ve městech, kde zimní stadion stojí je zcela běžné, že je právě bruslení součástí tělesné výchovy. Veřejná bruslení jsou potom jednou z nejnavštěvovanějších rodinných sportovních aktivit, a to nejen v zimě, ale také na jaře a na podzim, kdy není možné provozovat všechny venkovní sporty.
Comments


bottom of page