top of page

K rekonstrukci letního kina

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Z mnoha důvodů jsme na jednání zastupitelstva hlasovali proti rekonstrukci letního kina, která je vyčíslená na 60 milionů korun. Dle nás se jedná o velmi neuvážený krok, který nijak nezapadá do koncepce vývoje města. Argumentů proti takto nákladné rekonstrukci je celá řada:


1. Strategické priority města

Víme, že areál letního kina patří mezi zanedbaná území ve městě. Zároveň je to ale uzavřený areál, který není veřejně přístupný. Stejně zanedbaným místem, zato ale veřejnosti dostupným, je Štěpánčin park. Zvláště v posledních letech se zde objevují nežádoucí sociálně-patologické jevy, park je dlouhodobě neupravený a jeho stav považujeme za velkou ostudu města. Proto vidíme prioritní rekonstrukci parku před letním kinem.

Argument vedení města, že nelze Štěpánčin park rekonstruovat dříve než letní kino, považujeme za lichý. V případě, že je takto projekt zadaný, považujeme to za selhání vedení města a projevení jeho nekompetentnosti.

Město má ale další důležité priority, než jen Štěpánčin park – rekonstrukce Malého náměstí, knihovna, generel dopravy, rozvoj a kultivace kasáren (propojení s městem), ZTV Cvrčkov, zastavení úbytku obyvatel, kvalitní bydlení, podpora podnikání a služeb, využití prázdných objektů (střelnice, hasičárna, Dřípatka, Národní dům, …). Všechny tyto akce mají velký vliv na kvalitu života obyvatel města. Rekonstrukce letního kina se nám v porovnání s vyjmenovanými projekty opravdu jeví jako marnotratnost.


2. Chybí vyjádření městského architekta

Městský architekt má vykonávat komplexní výkon služby architekta při rozvoji města či obce a měl by poskytovat politikům města odbornou oporu, argumenty pro eliminaci záměrů s potenciálně negativními dopady na žádoucí rozvoj města či obce. Bohužel ing. arch. Luboš Zemen nebyl nikým z vedení města osloven, aby se o svůj názor podělil. Na základě telefonického dotazu od Jakuba Nepustila jsme zjistili, že se domnívá, že by město mělo mít jiné priority.


3. 60 milionů z rozpočtu města

Na jednání zastupitelstva v prosinci 2020 se schvaloval rozpočet města a o této nákladné akci v něm nebyla žádná zmínka. S ohledem na rozpočet města se ale opravdu jedná o nadstandartní položku. Lze za ni realizovat rekonstrukci souboru objektů na Libíně, rekonstrukci Štěpánčina parku, další rozšíření sigletracků, příprava konverze střelnice, a další.


4. Obrovské náklady na provoz

Samotná rekonstrukce je vyčíslená na 60 milionů korun. Tato částka ale nezahrnuje nákladný provoz, revize a obnovování techniky. Navíc bude dle vyjádření Věry Houškové, ředitelky KIS, třeba najmout dalšího zaměstnance, který se bude v sezóně o kino starat.


5. Využitelnost letního kina je pouze několik dní v letní sezoně, není možné celoroční využití

V situaci, kdy Prachatice nemají ani stálé kino, shledáváme rekonstrukci za zbytečnou. Můžeme se ohlédnout do minulosti, kdy mělo město možnost odkoupit bývalý objekt OV KSČ (tzv. sekret) a v něm stálé kino vybudovat. Tuto možnost ale bohužel vedení města nevyužilo.


6. Mobilní letní kina

Bez nutnosti použití složitých podpůrných konstrukcí může stát mobilní kino samo o sobě téměř na jakémkoliv místě ve městě. Lze rychle postavit a realizovat kdekoliv, kde je rovná plocha, prostor pro diváky a večer tma. Jeho pořízení je v jednotkách desetitisíců. Promítání v mobilním letním kině může přinést nevšední zážitek a zároveň oživit různá místa ve městě (náměstí, Parkán, kasárna, Šibeniční vrch, Štěpánčin park, …).


7. Využití Parkánu pro koncerty a divadla

Parkán je veřejným prostorem a v současné době není ani zdaleka využitý tak, jak by si zasloužil. Po drobné úpravě pódia by se zde mohly pořádat koncerty, divadla, literární čtení nebo neformální akce místních spolků.


8. Nevhodné umístění, cenné území

Letní kino se nachází v zabydlené zóně. Produkce, které se zde budou konat, zákonitě narazí na místní vyhlášku a nočním klidu. Navíc se jedná o cenné území, které má významně vyšší přínos pro město - mohlo by sloužit například pro bytovou zástavbu, spodní část by se mohla propojit se Štěpánčiným parkem.


9. Dotace na rekonstrukci?

V důvodové zprávě, jež nám byla na jednání zastupitelstva předložena, byla zmínka o možném zisku dotace. Na základě našich zjištění je ale tato informace nepravdivá, žádný dotační titul pro takové akce v současnosti vypsaný není. Rekonstrukce tak bude celá financovaná z rozpočtu města Prachatice.


10. Plnění volebního programu

V rozhovoru na internetovém deníku PTnews (Koalice chce uprostřed covidové krize letní kino za 60 000 000) uvedl starosta Martin Malý argument, že “(...) je třeba plnit volební program, se kterým jsme uspěli ve volbách. Volby jsou určitá anketa o tom, co máme dělat a jestliže tohle jsme měli v programu na druhém místě po bazénu, tak není možné strčit hlavu do písku a dělat, že se nás to netýká.“ Nákladná rekonstrukce je zásadní zásah do rozpočtu města a nelze jako argument používat pouze plnění volebního programu.

Navíc je zřejmé, že volební program není pro velkou část voličů zcela zásadní - například ve volbách v roce 2014 mělo hnutí Nezávislí uvedeno mnoho bodů, které nebyly splněny, a přesto to na jejich vítězství ve volbách v roce 2018 nemělo vliv. Namátkou můžeme zmínit zápis města Prachatice a Zlaté stezky do seznamu UNESCO, výstavba nové knihovny a spolkového domu, rekonstrukce bývalé literátské školy na Městskou galerii, pomoc projektu Resortu sv. Markéty, přestavba současné střelnice na krytou sportovní halu, regenerace Štěpánčina parku, revitalizace bývalých kasáren, ...Comments


bottom of page