top of page

Návrh na zadání studie křížení pěší trasy se silnicí u fefrovských rybníčků

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Jedním z našich návrhů do zatím posledního 14. jednání zastupitelstva dne 8.7. bylo zadání studie křížení pěší trasy se silnicí II/141 v lokalitě u Fefrovských rybníčků. Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy ve městě i jeho bezprostředním okolí vychází z našeho programu "Městem pohodlně".


Křížení pěší trasy v lokalitě u Fefrovských rybníčků se silnicí II/141 je nebezpečným místem. Jedná se o místo s velkou frekvencí automobilové dopravy ve složitých podmínkách se špatnou přehledností. V místě došlo již k více dopravním nehodám (zatím naštěstí patrně ne v souvislosti s pěším křížením). V daném místě je pěší trasa součástí Zážitkové cesty víly Majolenky, křížení s komunikací II/141 ale není nijak řešeno. Zpracování studie ze strany města může být prvním krokem, pokud vedení města nevyvine tlak na SÚS, aby tento krok realizovalo samo. Součástí návrhu byl i náš jednoduchý model, jaký by mohl být princip mezi úrovňového křížení (prosíme nebrat jako plnohodnotný návrh, pouze jako ideový záměr).


Jako příklad jsme současně prezentovali křížení pěší a cyklostezky s komunikací č.22 u Křtětic (Vodňany) realizované v loňském roce, kde bylo financování akce zajištěno zásadním způsobem Státním fondem dopravní infrastruktury.


Comentarios


bottom of page