top of page

Nesouhlasíme s kácením stromů ve Slámově ulici

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Na jednání pracovního zastupitelstva dne 21.6. nám byl předložen návrh úprav zeleně ve Slámově ulici. Návrh byl vypracován s podmínkou respektování stávajících inženýrských sítí a počítá s odstraněním stávajících habrů v pásu zeleně mezi komunikací a chodníkem před obytnými domy. Jako nejzávažnější důvod se uvádí fakt, že se stromy nachází na hlavním řádu vodovodního potrubí a stromy mají díky rekonstrukci komunikací a sítí velmi výrazně poničen kořenový systém.


Pro ochranu dřevin a zeleně existuje norma ČSN 83 9061, která stanovuje ochranné postupy, poškozování dřevin je tak protizákonné (§7 zák. 114/92, Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny). Přesto město Prachatice dodržování těchto předpisů nekontroluje, nevyžaduje a ani jejich nedodržení nijak nesankcionuje.


Vycházíme z přesvědčení, že v 21. století, době mnoha technických možností, má řešení kvalitního a zdravého veřejného prostoru vycházet z komplexního návrhu prostoru, objektů, komunikací, zeleně a technické řešení sítí má tento návrh respektovat. Ne naopak. Nespočet výzkumů i poptávka na realitním trhu jasně ukazují, že chceme bydlet v ulicích se stromy. Přítomnost stromů zvyšuje kvalitu života v daném místě, má tak i vliv na hodnotu přilehlých nemovitostí. Uvádí se, že stromy snižují teplotu ve městě až o 5.5 st. C.


Z výše uvedených důvodů jsme nesouhlasili s návrhem kácení stromů ve Slámově ulici a navrhovali jsme, aby bylo ve spolupráci s městským architektem a zahradním a krajinářským architektem PŘIPRAVENO ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ STUDIE ŘEŠENÍ ULICE včetně možných variant technických řešení. Velký prostor vidíme také v možném zapojení místních obyvatel při realizaci a údržbě zeleně. Až po vyhodnocení variant za účasti veřejnosti navrhujeme přistoupit k zadání projektu a realizaci.


Díky našemu vyjádření i podobnému stanovisku několika dalších přítomných Rada města rozhodla svým usnesením č. 2037/2021 schválit zadání zpracování nové studie obnovy zeleně v ulici Slámova. Uvedený krok je sice úspěchem, zatím ale nezaručuje prověření všech možných variant a vytvoření podmínek pro kvalitní projekt a realizaci. Budeme tedy vývoj dále sledovat a snažit se prosadit kvalitní řešení s cílem co možná nejlepších podmínek života ve Slámově ulici.

Comments


bottom of page