top of page

Nové využití objektu stávající střelnice

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 8.7.2020


K bodu:

Nové využití objektu stávající střelnice


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zřízení pracovního týmu pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice


ukládá - neukládá radě města Prachatice sestavit a koordinovat pracovní tým pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Důvodová zpráva:


Stávající objekt střelnice č.p. 897 v ul. Ke střelnici by se po přestěhování měl uvolnit pro jiné využití. Vzhledem k tomu, že projektová příprava trvá několik let a přestěhování střelnice se plánuje v blízké době, mělo by se již nyní připravovat nové využití objektu. Prvním krokem by mělo být nalezení většinové shody účelu využití nového objektu, dalším krokem formulace zadání a soutěž o návrh.


Vzhledem k tomu, že příprava a případná realizace bude trvat déle než jedno volební období, je na místě většinová shoda účelu využití i následné podoby objektu pro plynulé pokračování projektu. Z tohoto důvodu je na místě sestavení pracovního týmu složeného v případě zájmu ze zástupců všech politických subjektů pro formulování většinové shody.

 

ZÁPIS č. 14

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.7.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 9

Nové využití objektu stávající střelnice

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 310/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/0/11)


schvaluje - zřízení pracovního týmu pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice


ukládá - radě města Prachatice sestavit a koordinovat pracovní tým pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Comments


bottom of page