top of page

Nové využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 31.3.2021


K bodu:

Nové využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje  zřízení pracovního týmu pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství


ukládá - neukládá radě města Prachatice sestavit a koordinovat pracovní tým pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta s přizváním zástupců sportovních oddílů a kulturních spolků působících v Prachaticích.


Důvodová zpráva:


Stávající objekt střelnice č.p. 897 v ul. Ke střelnici by se po přestěhování měl uvolnit pro jiné využití, nevyjasněné řešení přilehlých prostranství blokuje zpracování harmonogramu případného prodeje parcel pro zástavbu rodinných domů. Prvním krokem by mělo být nalezení většinové shody účelu využití nového objektu a přilehlých prostranství, dalším krokem formulace zadání a soutěž o návrh.

Tento návrh jsme sice předkládali již 3.6.2020, kdy byl náš návrh zamítnut, nicméně jako jeden z argumentů, proč není možné předložit harmonogram zástavby ZTV Cvrčkov předložený dne 10.2.2020, bylo že doposud není rozhodnuto o využití území v lokalitě střelnice. Využití lokality tedy navrhujeme společně řešit.


Vzhledem k tomu, že příprava a případná realizace bude trvat déle než jedno volební období a lokalita i samotný objekt střelnice mají velký potenciál využití, je na místě většinová shoda účelu využití i následné podoby objektu pro plynulé pokračování projektu. Z tohoto důvodu je na místě sestavení pracovního týmu složeného v případě zájmu ze zástupců všech politických subjektů pro formulování většinové shody. 

ZÁPIS č. 18

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 31.3.2021,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 13

Nové využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 423/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/6)


schvaluje - zřízení pracovního týmu pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství


ukládá - radě města Prachatice sestavit a koordinovat pracovní tým pro přípravu nového využití objektu stávající střelnice a přilehlých prostranství s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta s přizváním zástupců sportovních oddílů a kulturních spolků působících v Prachaticích.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Commentaires


bottom of page