top of page

Předložení návrhu realizace městského campingu

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 12.5.2021


K bodu:

Předložení návrhu realizace městského campingu


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


ukládá - neukládá radě města předložení návrhu realizace městského campingu


Důvodová zpráva:


Na jednání zastupitelstva dne 1.4.2019 předkládaly „Živé Prachatice“ návrh zadání studie proveditelnosti vybudování městského campingu.


Předložený návrh nebyl přijat s tím, že vedení města návrh obratem bez analýzy zredukovalo na pouhá karavanová stání. Schválení alespoň takového kompromisního návrhu vycházelo ze strany Živých Prachatic“ z předpokladu, že se bude jednat o rychlé provizorium do vybudování plnohodnotného kempu, nebo jako jeho první etapa.


V konceptu zpracovávané „Strategie rozvoje cestovního ruchu“ (AKADEMIE DIGITÁLNÍ EKONOMIKY, s.r.o.) prezentované pracovní skupině dne 22.4.2021 je na základě informací poskytnutých vedením města ve SWOT analýze u slabé stránky „Chybějící turistická infrastruktura pro kempování a karavany“ uvedeno „(nyní v řešení).“ Realizace infrastruktury pro „kempování a karavany“ bylo i slovně potvrzeno zástupcem vládnoucí koalice panem Kolínem.


Z výše uvedených důvodů se pro seznámení všech členů zastupitelstva ukládá radě města předložení návrhu realizace městského campingu.

 

ZÁPIS č. 19

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 12.5.2021,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 8

Předložení návrhu realizace městského campingu

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 444/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/9)


ukládá - radě města předložení návrhu realizace městského campingu


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


コメント


bottom of page