top of page

Prosadili jsme přepracování projektů rekonstrukcí komunikací v kasárnách!

Když jsme navrhovali přepracování projektů komunikací, náš návrh ze dne 17. prosince 2018 byl vedením města zamítnut. Postupem času a vytrvalým poukazováním na závažné principiální chyby si ale vedení města muselo přiznat, že dříve zpracované projekty bez správně formulovaného zadání by znamenaly významné mrhání veřejnými finančními prostředky i zcela nevhodná řešení zejména zcela bez ohledu na pohyb chodců.


Nějakou dobu to sice trvalo a promarnilo se mnoho času, jsme ale rádi, že nakonec k nápravě dojde a projekt bude přepracován tak, aby byl bezpečnější a více vyhovoval chodcům. Velký dík v posunu tohoto problému patří městskému architektovi Luboši Zemenovi.


Pro úplnost přikládáme zkrácené zápisy z rady města konané 10. 1. 2022 (v celém znění dostupné na stránkách města):

  • Bod č. 18 /zkráceno/ Aktualizace projektové dokumentace "rekonstrukce komunikace v ulici Hradební" USNESENÍ č. 2653/2022: Rada města po projednání a hlasování (7/0/0) schvaluje aktualizaci projektové dokumentace "rekonstrukce komunikace v ulici Hradební" v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

  • Bod č. 19 /zkráceno/ Aktualizace projektové dokumentace "Šířkové a výškové uspořádání komunikací Slunečná, Rožmberská a Kasárenská v Prachaticích" USNESENÍ č. 2654/2022: Rada města po projednání a hlasování (7/0/0) doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 147/2019, doporučuje ZM uložit Radě města Prachatice zpracovat aktualizaci projektové dokumentace "Šířkové a výškové uspořádání komunikací Slunečná, Rožmberská a Kasárenská v Prachaticích" v rozsahu stavebního řešení uvedeného v důvodové zprávě.Comments


bottom of page