Svíčka pro V. Havla 2018

Opět jsme letos na den výročí úmrtí prezidenta Václava Havla rozhodli připojit ke vzpomínkové akci „Svíčka pro Václava Havla“. Děkujeme, že jste se k nám zastavili, zapálili svíčku a připojili své osobní vzpomínky

.