top of page

Nový vizuál a logo města!

Na to, že by město mělo mít svůj kvalitní vizuální styl a grafický manuál, vybraný na základě soutěže, upozorňujeme již dlouhou dobu. Jsme proto rádi, že se nám podařilo tento bod našeho programu prosadit (i přes různé níže popsané peripetie). Nejedná se přitom pouze o samotnou grafiku, ale i různé způsoby propagace města.


Návrh na zpracování grafického manuálu jsme předkládali 25. 10. 2019 - tehdy náš návrh nebyl schválen, aby jej po nějakém čase vedení města převzalo a začalo samo na jeho realizaci pracovat. Není pro nás ale tolik podstatné, že naše návrhy v zastupitelstvu jsou vedením města smeteny ze stolu, když následně k jejich realizaci ku prospěchu města dojde. Důležitý je pro nás výsledek!


Jak se nový vizuál líbí Vám?Comments


bottom of page