Zasedání zastupitelstva 2022


Naše první zasedání


25. zasedání zastupitelstva 11.4.2022


Bod o kterém se hlasovalo:


Bod č. 8

Jednotný vizuální styl města Prachatice - informace o výsledku soutěže

Bod č. 9

Nové využití lokality střelnice v ulici Ke Střelnici, zpracování nové územní studie Prachatice, Pod Cvrčkovem - předkládají Martin Malý a Michal Piloušek

Ing. arch. Jakub Nepustil - navrhl doplnění usnesení, o kterém se následně hlasovalo a bylo přijato.


24. zasedání zastupitelstva 15.03.2022


Bod o kterém se hlasovalo:


Bod č. 2

Rozpočtová opatření č. 11 a č. 15/2022 - doplněno

Bod č. 3

Pozastavení partnerství s městem Rogačevo (Bělorusko)


23. zasedání zastupitelstva 18.2.2022


Bod o kterém se hlasovalo:


Bod č. 5

Aktualizace projektové dokumentace "Šířkové a výškové uspořádání komunikací Slunečná, Rožmberská a Kasárenská v Prachaticích"


 

Rychlý přechod:

Zasedání zastupitelstva 2022

Zasedání zastupitelstva 2021

Zasedání zastupitelstva 2020

Zasedání zastupitelstva 2019

Zasedání zastupitelstva 2018